Informaatika digiõpiku kasutamine II kooliastmes

LTAT.TK.005 Informaatika digiõpiku kasutamine II kooliastmes

Toimumisaeg 06.04.2018 - 05.05.2018
Maht 78 akadeemilist tundi (24 tundi auditoorset, 15 tundi praktikat, 39 tundi iseseisvat tööd), 3 EAP
Toimumiskoht Tartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
Õppetöö vorm osaliselt veebipõhine õpe
Eesmärk
Õpiväljundid Kursuse läbinud õppija
- teab erinevaid võimalusi informaatika digiõpiku rakendamiseks koolitunnis;
- suudab kohandada olemasolevaid tunnikavasid ja digiõpiku ülesandeid vastavalt oma õpilaste vajadustele;
- oskab analüüsida digiõpiku kasutusvõimalusi.
Sisu Teema Maht tundides Õppejõud
  Digiõpiku üldine ülesehitus ja kasutamispõhimõtted
Digimeedia
Programmeerimine
Programmeerimine
Digihügieen
Projektõpe digiõpiku teemadel
78 Piret Luik, Laine Aluoja, Taavi Duvin, Tauno Palts, Terttu Tammaru
 

 

Õpik  https://courses.cs.ut.ee/t/digiopik/

Koolituse materjalid https://drive.google.com/drive/folders/1RnTlSWiERl3dUCe_JjP8AL2rVpKB4WAN

Koolituse I osa - 6.-7. aprill 2018

Kodune töö (Drive's):

  1. katsetada 1-3 tundi (1 kohustuslik, 2 soovitav)
  2. retsenseerida 3 tundi
  3. rühmatööna teha ühele osale üldine analüüs

 1. tund katsetamiseks:

II kooliaste, 2. tund. Autoriõigused. Creative Commons 

Minu ettepanek: Lisaks test autoriõiguste kohta keskkonnas Quizizz (testi koostaja Mari Tõnissson)

2. tund katsetamiseks:

II kooliaste 3. tund. Pildistamine. Fotoaparaadi töö põhimõtted. Pildi salvestamine 

 

Koolituse II osa - 4.-5. mai 2018

1. Kokkuvõte iseseisvast tööst.

Tunnikavad - Digihügieen