E-kursus "Nutiseadmete kasutamine õppetöös 3" 07.09.–13.12.2015

HITSA  e-kursus "Nutiseadmete kasutamine õppetöös 3"  Koolielus

Koolitus toimus: 07.09.2015–13.12.2015

1. Alustanuid: 32

2. Lõpetanuid: 28

Koolitajad: Taimi Dreier, Siret Lahemaa

Tagasiside kursuslastelt HITSA koolitusveebi kaudu

Mis hoidis minu motivatsiooni kursusel?

Koolitusel käsitletud teemad vastasid minu ootustele ja vajadustele 

Saan koolitusel omandatut igapäevases töös rakendada 

Koolitusel kasutatud õppemeetodid toetasid igakülgselt õppeprotsessi

Kursusel liikumine oli selge ja lihtne, vajalik informatsioon, juhend- ja õppematerjalid olid kergesti leitavad 

Õppematerjalid olid ... (märgi linnukesega väide, millega oled nõus)

Suhtlemine ja koostöö kaasõppijatega kursusel oli ... (märgi linnukesega väide, millega oled nõus) 

Koolitaja valdas koolitusel käsitletud teemasid 

Koolitaja märkas õppijate probleeme ja pakkus neile vajadusel piisavalt tuge

Koolituse korraldus oli ladus, alati teadsin mis tuleb teha 

Kommentaarid: