E-kursus "Nutiseadmete kasutamine õppetöös 5" 29.02.–05.06.2016

HITSA  e-kursus "Nutiseadmete kasutamine õppetöös 5"  Koolielus

Väljavõte aruandest

Koolitus toimus: 29.02.2016–05.06.2016

1. Alustanuid: 33

2. Lõpetanuid: 28

3. Katkestanuid: 5 (vähesed algteadmised, oma aja halb planeerimine)

4. Koolitaja tagasiside koolitusele:

a. Mis läks koolitusel hästi? Osalejad olid aktiivsed. Koolituse käigus valmis mitmeid huvitavaid materjale, mis vääriksid jagamist teistele õpetajatele.

b. Milliseid takistusi tekkis koolituse käigus ja miks? Kõige keerulisem on saada tagasiside neilt, kes on töödega jänni jäänud.

c. Mida teeksid järgmisel korral teisiti? – Kursuse kava on hea, ütlesid ka koolitatavad lõpus toimunud veebiseminaridel.

d. Millised teemad valmistasid õppijatele raskusi? Miks? Teemad raskusi ei valmistanud neile, kes lõpuni jõudsid. Tehnilisi probleeme on olnud seadmete ja nende ühilduvusega. Mitmed ei osanud oma aega planeerida, et õigeaegselt töödega valmis saada.

e. Mida pead veel oluliseks lisada? – Kursuslased tõid välja kaasõppijate toe ja sõbraliku õhkkonna. Ka selle, et kevadel on keeruline õppimiseks aega leida. Paljud nimetasid, et sellist kursust peaks kõik õpetajad läbima, sest enamustes koolides on juba nutiseadmed.

Koolitajad: Taimi Dreier, Siret Lahemaa

Väljavõte lõpetanute tagasisidest

Saavutasin koolituse kavas kirjeldatud õpitulemused

Olin koolitusel aktiivne

Minu eelteadmised ja oskused olid selle koolituse jaoks piisavad

Mis hoidis minu motivatsiooni kursusel?

Koolitusel käsitletud teemad vastasid minu ootustele ja vajadustele

Saan koolitusel omandatut igapäevases töös rakendada 

Koolitusel kasutatud õppemeetodid toetasid igakülgselt õppeprotsessi

Koolituse maht ja õppimisele pühendatud aeg olid minu jaoks tasakaalus 

Kursusel liikumine oli selge ja lihtne, vajalik informatsioon, juhend- ja õppematerjalid olid kergesti leitavad

Õppematerjalid olid ... (märgi linnukesega väide, millega oled nõus) 

 Tulin toime tehniliste vahendite ja programmide kasutamisega 

Suhtlemine ja koostöö kaasõppijatega kursusel oli ... (märgi linnukesega väide, millega oled nõus)

Koolitaja valdas koolitusel käsitletud teemasid

Koolitaja märkas õppijate probleeme ja pakkus neile vajadusel piisavalt tuge

Koolituse korraldus oli ladus, alati teadsin mis tuleb teha

Soovin veel lisada ...

Soovitan seda koolitust oma kolleegile