E-kursus "Nutiseadmete kasutamine õppetöös 10" 27.02-04.06.2017

E-kursus "Nutiseadmete kasutamine õppetöös 10"

https://koolielu.ee/groups/profile/528212/e-kursu-nutiseadmete-kasutamine-oppetoos-10

Väljavõte aruandest

Koolitus toimus: 27.02 - 04.06 2017

Alustanuid (arv): 17

Lõpetanuid (arv): 17

Katkestanuid (arv ja põhjus): 0

Koolitaja tagasiside koolitusele:

Mis läks koolitusel hästi?

Koolitusel osalenud õpetajad täitsid ülesanded hästi ja koolituse käigus valmisid huvitavad ülesanded ja õpilood. .

Milliseid takistusi tekkis koolituse käigus ja miks?

Osalejatel olid mõned tehnilised probleemid. Kõige rohkem oli raskusi ülesannete õigeaegse täitmisega. Õppijad tõid veebiseminarid välja, et kursuse ajakava on hea ja töid saab esitada paindlikult, aga neil endil on olnud raske ajaplaneerimisega

Mida teeksid järgmisel korral teisiti?

Praegu toimib kursus väga hästi ja kursuslased kiitsid head ja loogilist koolituskava.

Millised teemad valmistasid õppijatele raskusi? Miks?

Raskusi ükski teema ei valmistanud. Väiksed tehnilised probleemid said ka lahenduse

Mida pead veel oluliseks lisada?

Kursuslased tõid välja kaasõppijate toe ja sõbraliku õhkkonna.  Lõpetanud leidsid, et kursuse teemad on väga vajalikud igale õpetajale.

 Väljavõte lõpetanute tagasisidest HITSA koolitusveebist

Mis hoidis minu motivatsiooni kursusel?

Koolitusel käsitletud teemad vastasid minu ootustele ja vajadustele 

Koolitusel kasutatud õppemeetodid toetasid igakülgselt õppeprotsessi

Kursusel liikumine oli selge ja lihtne, vajalik informatsioo

n, juhend- ja õppematerjalid olid kergesti leitavad

Õppematerjalid olid ... (märgi linnukesega väide, millega oled nõus) 

Suhtlemine ja koostöö kaasõppijatega kursusel oli ... (märgi linnukesega väide, millega oled nõus)

Koolitaja valdas koolitusel käsitletud teemasid

Koolitaja märkas õppijate probleeme ja pakkus neile vajadusel piisavalt tuge

Koolituse korraldus oli ladus, alati teadsin mis tuleb teha 

Lisakommentaarid

Soovitan seda koolitust oma kolleegile