Õpilasvõistlused, projektid

Pärnu linna koolide õpilaste infootsimisvõistlus

Olen ühe vanuseastme ülesannete looja ja võistluse läbiviija, žürii liige.

Aeg: 2000 - ...

2004 keskmine vanuseaste 7.-9. klassile images/failid/infoots_79_04.rtf

2005 keskmine vanuseaste 7.-9 klassile http://www.hot.ee/dreier/iov05/

2006 noorem vanuseaste, kuni 6. klass iov_nooremad_2006.doc

2007

2008

2009 noorem vanuseaste sites.google.com/site/iov2009noorem/

2010 noorem vanuseaste sites.google.com/site/iov2010noorem/

2011 noorem vanuseaste sites.google.com/site/iov2011noorem/

2012 noorem vanuseaste sites.google.com/site/iov2012noorem

2013 

2014

2015 gümnaasiumi vanuseaste

2016 gümnaasiumi vanuseaste

2017 gümnaasiumi vanuseaste


Vabariiklik informaatikavõistlus "Kobras"

http://kobras.ut.ee/

Viiakse läbi Miksikese keskkonnas, korraldaja TÜ Teaduskool

Minu roll:

õpilaste ettevalmistamine ja võistluse I vooru korraldamine (Miksikese kontode loomine, klassidele võistluse aja määramine, eelmiste aastate ülesannete lahendamine, vigade analüüs). Õpilastega Tartus lõppvoorul osalemine (kui nad sinna saavad)

Aeg: alates aastast 2006

Tulemused:

2017/18 õppeaastal

benjaminid - kokku 2422 osavõtjat, neist lõppvooru kutsutud 42. Meie koolist osales 63 õpilast.

Lõppvooru kutsusti 56 punktiga, meie kooli kolmel õpilasel jäi ainult  üks punkt puudu: 55 punkti said Maarja Kahre (8.b), Kerdo Käärna, Raiko Taave Tammjärv (8.c).

juuniorid - kokku 1015, meie koolist osales 5 õpilast.

2016/17 õppeaastal

benjaminid - kokku 2438 osavõtjat, meie koolist 41, kellest parim Raiko Taave Tamjärv (7. kl)

2015/16 õppeaastal

benjaminid - kokku 2595 osavõtjat, meie koolist 79, kellest parim oli Kerdo Käärma (6. klass) (sai 26 punkti, lõppvooru pääses 28 punktiga)

juuniorid - kokku 1003 osavõtjat, neist lõppvooru kutsuti 18. Meie koolist osales 16 õpilast, kellest parim oli Liisbet Klein (9. kl), kes pääses lõppvooru kolmanda tulemusega. Lõppvoorus 8. tulemus.

2014/15 õppeaastal

benjaminid - kokku 432 osavõtjat, meie koolist 49, parim Anne-Mai Peetsalu (8. klass)

2013/14 õppeaastal

benjaminid - kokku 2145 osavõtjat, neist lõppvooru kutsuti 47. Meie koolist osales 94 õpilast ja lõppvooru võistlesid end kolm tüdrukut: Heria Mets (8. klass), Lisbet Klein (7. klass), Victoria Konstabel (7. klass). Vabariiklus voorus sai Liisbet III järgu auhinna.

juuniorid -  kokku 940 osavõtjat, meie koolist 51, neist parim Silver Põlgaste (9. klass)

seeniorid - kokku 432 osavõtjat, meie koolist 8, parim Kaarel Vomm (12. klass)

2012/13 õppeaastal

benjaminid - osavõtjaid kokku 1961, meie koolist 79 õpilast.
Vabariiklikku lõppvooru kutsusti Riin Kristin Velsvebel (7. kl). 

2011/12 õppeaastal

benjaminid - osales 123 õpilast

seeniorid - osales 43 õpilast
parim tulemus Madis Viik (12.b) - saavutas vabariigis 20. koha.

2010/11 õppeaastal:

benjaminid - 75 õpilast 
(parimad Tauri Leinberg (7 kl), Ken-Henrik Kuudisiim (7 kl), Astor Leon Jürgens (8 kl) - said 24 punkti 30-st, lõppvooru kutsuti 27 punktiga)

juuniorid - 32 õpilast

seeniorid - 18 õpilast 
(parimad Marten Muru (11. kl), Tauri Roosipuu (11. kl)  said mõlemad 264 punkti

2009/10 õppeaastal

 benjaminide seas sai Olivia Järve (7. kl) 69 punkti. Lõppvooru pääses 75 punktiga.

Juunioride seas oli tublim Marten Muru (10 kl) 156 punktiga,

Seenioridest Eneli Kajak (12 kl) sai 60 punkti, lõppvooru piir oli 69.

2008/09 õppeaastal

kutsuti benjaminide seas lõppvooru neli 8. klassi õpilast- Aleksander Leppik, Anton Issakov, Robert Kirss ja Tarmo Dulinets.

Vabariiklikus voorus osalesid neist 3, Robest Kirss jõudis 8 esimese hulka vabariigis.

2007/08 õppeaastal 

sai benjaminide seas Karl-Villem Võsa (8 kl) 24 punkti ja jäi napilt ilma auhinnalisest kohast, sest see saavutati 26 punktiga. (25 punktilisi ei olnud). Vabariiklikku vooru ei toimunud.

2006/07 õppeaastal 

sai benjaminide seas 8. kl õpilane Silver Lulla I koha.

Lisainfo:

2010 koondtabelid Miksikese lehel

Koondtabelid ja ülesanded oondtabelid ja ülesanded TÜ Teaduskooli lehel